Záruční doba

Zboží je možné reklamovat nebo vrátit dle stávajících platných norem. Před jakoukoliv reklamací nás nejdříve zkontaktujte, abychom se domluvili na dalším postupu. Na veškeré zboží poskytujeme záruku do doby trvanlivosti zboží (kosmetické výrobky) uvedené na obalu nebo dle platných norem (u ostatního zboží).

Záruční doba může být delší/kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.

- údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako "spotřebujte do/ best before"

- údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců - v

  takovém případě bývá na obalu grafické znázornění otevřené nádobky krému.

- údaj uvedený v nádobce krému udává, jak dlouho od otevření lze produkt používat

- nejčastějšími údaji jsou 12M popř, 24M, které značí 12 měsíců popř. 24 měsíců od otevření

Kdy reklamovat

1. Zákazník má právo reklamovat zboží pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou a nebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.

2. Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.

3. Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu či zda zásilka nevykazuje vnější známky poškození. Pokud kupující zjistí zjevné vady, je oprávněn zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě - v tomto případě odpovídá za vzniklou škodu dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.


Reklamace na nedodané zboží, špatně dodané nebo špatný počet uplatňujte okamžitě po převzetí, max. do dvou dnů emailem. V případě reklamace nás prosím vždy neprodleně kontaktujte emailem na info@gratianatura.cz nebo telefonicky na (+420 776 298 517), abychom mohli Vaši reklamaci vyřídit v co nejkratším termínu k Vaší spokojenosti.

Upozorňujeme, že pokud nedodržíte podmínky uskladnění stanovené v popisech u jílových výrobků - co se týče skladování mimo zdroje tepla, v neplastových nádobách (kromě originálního balení), z dosahu chemikálií apod., a tělové kosmetiky Organic Essence - co se týče doporučených teplot při skladování, v případě reklamace možných znehodnocení těchto výrobků nebude brán na takovou stížnost zřetel.

V případě reklamace, vrácení či výměně zboží je nutno zaslat písemné vyrozumění o vadách či nedostatcích zboží a dále zboží s tímto vyrozuměním zaslat doporučeným a řádně zabaleným balíkem (ne na dobírku) s dokladem o koupi, popř. dalšími dokumenty patřícími ke zboží na adresu naší firmy. Náklady na vynaložené poštovné se zákazníkovi nevrací, pokud není indivuálně dohodnuto jinak. Balíček doporučujeme poslat doporučeně kvůli ochraně před případnou ztrátou ze strany dopravce.

Průběh a řešení reklamace

1. Prodejce informuje zákazníka o způsobu vyřešení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a vystaví mu doklad o převzetí reklamovaného zboží.

2. Na samotnou realizaci reklamace má prodejce 30 dnů.

3. O vyřízení reklamace prodejce informuje zákazníka telefonicky či emailem na zanechané kontaktní údaje neprodleně od realizace.

4. Prodejce může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě že to nelze, může zboží zlevnit či vrátit částku, za kterou bylo zakoupeno, formou poukazu nebo klasicky peněžně či převodem. V případě vrácení peněz peněžní poukázkou se odečítá poplatek služby.

5. V případě že prodejce nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má zákazník okamžitý nárok na nový produkt nebo vrácení peněz (forma dle domluvy).

6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.


Při předávání reklamace může zákazník uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky formou poukazu na nákup, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem. Při výměně zboží z důvodu nevyhovujícího artiklu, hradí náklady na opětovné zaslání měněného zboží vždy zákazník. Zboží při reklamaci nemusí být v původní obálce/ krabici.

V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, pokud toto zboží už není skladem, bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

Na závěr dodáváme, že je třeba rozlišovat mezi reklamací a odstoupením od smlouvy. V případě, že je kosmetický výrobek použit a neodpovídá objednávce, lze se vůči prodejci domáhat nároků vyplývajících z nedodržení jakosti při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku. Zároveň ale nelze výrobek dále používat a reklamovat jej až téměř spotřebovaný. Oproti tomu pro odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu dle § 1829 občanského zákoníku existují určité výjimky, taxativně vypočtené v § 1837 občanského zákoníku. Jednou z výjimek jsou smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Tudíž, pokud bude odstraněn obal např. krému, nebude již možné využít práva na odstoupení.